Werkzaamheden Kei 7 hoog afgerond én veiligheid verbeterd

De werkzaamheden in de Kei 7 hoog flat zijn afgerond. Niet alleen zijn alle woningen weer goed geïsoleerd en geschilderd, ook zijn een aantal extra maatregelen genomen om de veiligheid in en om de flat te verbeteren. Het initiatief daarvoor kwam vanuit de bewoners zelf. Zij hebben een veiligheidsplan gemaakt, waaruit een aantal maatregelen zijn uitgevoerd. Zo is er een nieuwe elektrische schuifdeur gekomen, en hebben de deuren van de trappenhuizen nieuwe magneetsloten gekregen.

Veiligheid ontstaat niet alleen daar deuren en sloten natuurlijk. Eén van de belangrijkste ingrediënten om de buurt prettig en veilig te maken is de ‘simpele afspraak’ dat we netjes met elkaar en onze flat omgaan. Dit was dan ook een belangrijk onderdeel van het veiligheidsplan. Regelmatig houden bewoners samen met WoonFriesland nu een zogenaamd ‘flatschouw’, waarbij we samen in de gaten houden of de flat er een beetje netjes bij blijft staan.

Ook is er al twee keer een grote grofvuil actie georganiseerd, waarbij bewoners hun overbodige spullen uit de bergingen of het balkon in een container kwijt konden. Daar hebben zoveel bewoners gebruik van gemaakt, dat er zelfs nieuwe containers zijn bijgeplaatst. Kijk, dat ruimt lekker op!