Verslag denktank Kei 7 hoog september 2013

Op 2 donderdagavonden is een aantal bewoners van de Kei 7 bij elkaar gekomen om het te hebben over de woningverbetering en het wijkbedrijf. Tijdens de eerste bijeenkomst is er verteld wat de geplande werkzaamheden voor de woningverbetering zijn, maar is er vooral ook geluisterd naar de opmerkingen en suggesties die de bewoners hebben gegeven om de woningen en de buurt te verbeteren. De tweede bijeenkomst stond in het teken van het beantwoorden van de nog onbeantwoorde vragen.

Het beantwoorden van de vragen heeft voor duidelijkheid gezorgd. Er is duidelijk wat er kan, maar ook wat er helaas (nog) niet gaat gebeuren. Gelukkig zijn er veel dingen die gerealiseerd kunnen worden. Zo zal inspraak komen in de keuze voor de verfkleur in de vorm van een klein werkgroepje. Ook zijn we samen op zoek gegaan naar een mogelijkheid om de trappenhuizen beter af te sluiten. Met een goed idee vanuit de denktank hopen we dit te kunnen realiseren. Het was mooi om te horen dat er in de flat ook al gepraat wordt over hoe de woningverbetering het beste kan verlopen, zo was er al het idee voor een ‘huisdierenopvang’ voor als het glas vervangen wordt.

We kijken terug op twee goede denktank bijeenkomsten, waaruit goede input is gekomen en waarbij bewoners blij waren met de duidelijkheid die gegeven is.

Tijdens de bewonersavond op 3 oktober van 19.00 uur tot 22.00 uur in het wijkcentrum zal de informatie worden teruggekoppeld naar alle bewoners. Op deze bijeenkomst zullen ook de bewonersboekjes met de werkzaamheden, keuzemogelijkheden en planning worden toegelicht. We hopen u allen daar te zien en te spreken.