Verslag denktank Gealanden spetember 2013

Op twee dinsdagmiddagen hebben we met de denktank vanuit de Gealanden in het Vooronder om tafel gezeten. Tijdens de eerste bijeenkomst is er verteld wat de geplande werkzaamheden voor de woningverbetering zijn, maar is er vooral ook geluisterd naar de opmerkingen en suggesties die de bewoners hebben gegeven om de woningen en de buurt te verbeteren. De tweede bijeenkomst stond in het teken van het beantwoorden van de nog onbeantwoorde vragen.

Zo kwam er bijvoorbeeld vanuit de denktank naar voren dat veel oudere bewoners zich zorgen maken over het leeg moeten maken van ruimtes, zoals de bergingen. Dit is begrijpelijk en we zullen per woning gaan kijken wat er nodig en mogelijk is qua hulp. Een andere goede suggesties die naar voren kwam was dat een thermostaatkraan in de badkamer erg fijn zou zijn. De mogelijkheden hiervoor zijn bekeken en het is gelukt om dit in alle woningen te gaan realiseren. Zo zijn er meerdere goede suggesties vanuit de denktank gekomen, waarvan veel zijn meegenomen in het plan maar een aantal helaas niet mogelijk zijn.

We kijken terug op twee goede denktank bijeenkomsten, waaruit goede input is gekomen en waarbij bewoners blij waren met de duidelijkheid die gegeven is.

Tijdens de bewonersavond op 3 oktober van 19.00 uur tot 22.00 uur in het wijkcentrum zal de informatie worden teruggekoppeld naar alle bewoners. We hopen u allen daar te zien en te spreken.