Verslag bewonersavond Gealanden, 2 juni

Op 2 juni hielden we een bewonersavond voor de bewoners van de Gealanden. Op deze avond stelden we onszelf voor, vertelden we over het Wijkbedrijf en vertelden we over de aanstaande groot onderhoudswerkzaamheden en de planning daarvan.

Wijkbedrijf

Het Wijkbedrijf bestaat uit bewoners, een winkel en het bedrijf. Het richt zich op de woningen die opgeknapt worden, de omgeving die verbeterd gaat worden en de sociale binding in de hele wijk. Met als doel energie besparen, comfort verhogen, kosten besparen en banen realiseren.

Groot onderhoud

De eerste zichtbare stap van het Wijkbedrijf is het groot onderhoud aan de woningen. De 12 hoog flat aan de Gealanden wordt goed geïsoleerd, het gebouw wordt geschilderd en in alle woningen worden de keukens, toiletten en badkamers aangepakt. Bovenop de energiebesparende maatregelen onderzoeken we de mogelijkheden van verwarming via een houtpelletkachel en energielevering via zonnepanelen op het dak. De maatregelen worden op dit moment uitgewerkt en besproken met een klankbordgroep van bewoners. Begin oktober komen we met het plan bij alle bewoners terug. Dan hoort u wat we sowieso gaan doen, en wat de extra’s zijn waar u voor kunt kiezen.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden ín de woning beginnen in november 2013 en zullen doorlopen tot en met juni 2014. Voordat de werkzaamheden beginnen komen we natuurlijk bij u langs om de werkzaamheden en de planning met u door te nemen.