Klankbordgroep Veiligheid Kei 7 hoog

Op maandag 13 januari praten we met de bewonersklankbordgroep over veiligheid in en om de flat. De bewonerscommissie heeft een petitie geschreven, die door veel bewoners is ondertekend. In de petitie wordt gevraagd om fysieke maatregelen om de veiligheid te verbeteren, zoals het verbeteren van de sloten en toegangsdeuren.

Op deze avond praten we door over de wensen en de mogelijkheden om iets aan sloten, deuren en misschien zelfs cameratoezicht te doen. Ook WoonFriesland is op deze avond aanwezig. Ook kijken we hoe we met elkaar de veiligheid kunnen verbeteren, door afspraken te maken, overlast te (blijven) melden en aan te pakken en door elkaar aan te (durven) spreken op ongewenst gedrag.

Fysieke maatregelen krijgen we samen vast voor elkaar, en laten we dan ook met elkaar proberen om de flat fijn en veilig te houden.

Wil je ook meepraten maandagavond?
Stuur dan een mailtje naar info@wijkbedrijfbilgaard.nl

De bijeenkomst is om 19.00 uur in de modelwoning, De Kei 130.