Klankbordgroep Kei | koop, 3 en 17 september

Op dinsdag 3 en dinsdag 17 september houden we klankbordgroepbijeenkomsten met de bewoners van de koopwoningen aan De Kei. We praten samen over de mogelijkheden om mee te doen aan groot onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen. Ook bespreken uw ideeën voor het Wijkbedrijf. In de klankbordgroep zitten ongeveer 15 bewoners.

De uitkomsten van deze avonden presenteren we op 3 oktober aan de overige bewoners. Een kort verslag volgt ook op deze website.