De Kei 7 kan veiliger én prettiger!

Woningen opknappen is één ding, maar voor veel bewoners van De Kei 7 hoog zijn andere dingen minstens zo belangrijk. Op dit moment missen veel bewoners een gevoel van veiligheid en betrokkenheid. Niet alleen betrokkenheid bij de flat, maar ook bij elkaar. Veel bewoners hebben geen interesse in hun directe omgeving en dit zorgt ervoor dat de flat ‘verslonst’. Deze verslonzing is te zien in beheer, contact en onderhoud. Met enkele fysieke maatregelen én met een verandering van gedrag kunnen we veel bereiken. De bewoners uit de flat hebben met elkaar een petitie geschreven met daarin een verzoek om aanvullende fysieke én gedragsmaatregelen. Die petitie was de aanleiding voor het maken van een veiligheidsplan.

Bewonerscommissie biedt de petitie aan

Bewonerscommissie biedt de petitie aan

Het veiligheidsplan
Waar we met zijn allen aan werken is het verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid. Het Wijkbedrijf, WoonFriesland en de politie spelen hier een rol in maar ook ligt er een belangrijke rol bij de bewoners zelf. Samen werken we aan een veiligheidsplan. In dit veiligheidsplan gaan fysieke aanpassingen en gedragsveranderingen samen. Ook handhaving en stimulering/beloning komen samen in het veiligheidsplan. Voor het opstellen van dit veiligheidsplan zijn de bewoners erg belangrijk. Het veiligheidsplan wordt pas sterk als het plan van de bewoners is. WoonFriesland en het Wijkbedrijf helpen uiteraard. Het veiligheidsplan bestaat uit een aantal fysieke maatregelen in en om de flat, maar ook uit afspraken over hoe we met elkaar en de flat omgaan.

Handhaving
Handhaving bij wangedrag en beloning bij goed gedrag moet hand in hand gaan. De klankbordgroep geeft aan dat de basis goed moet zijn voordat we kunnen belonen. De eerste stap is dus handhaven. Handhaving gebeurt door verschillende instanties. Met deze verschillende instanties moeten we in gesprek gaan, om er voor te zorgen dat er iets gedaan wordt met de meldingen die de bewoners doen. De klankbordgroep vindt dat bewoners zelf ook een rol hebben bij het veranderen van het gedrag. Uiteraard moeten zij het goede voorbeeld geven maar ook het aanspreken van anderen hoort hierbij. Het aanspreken van anderen moet op een stimulerende manier, het handhaven ligt bij de instanties.

Overlast melden
Bewoners van De Kei 7 hebben dus zelf een belangrijke rol in het beperken van de overlast en het ‘prettig kunnen wonen’. Natuurlijk moeten bewoners dan ook wel op de steun van WoonFriesland, de politie en eventuele andere organisaties kunnen rekenen. Burenoverlast of derving van het woongenot kunnen de bewoners bij WoonFriesland melden. Marten van der Zee is de contactpersoon als het gaat over beheer van het gebouw en Frank Kenters is de contactpersoon als het gaat over sociale overlast.
Bedreiging, drug- en alcoholoverlast kunnen bewoners melden bij de politie, het telefoonnummer hiervoor is: 0900-8844. Ook kunnen bewoners deze meldingen doen bij het spreekuur van de wijkagent Alex Velda. Dat spreekuur is op donderdag van 11.00 – 12.00 uur in het Wijkcentrum, De Hooidollen 17.
Vervuiling van de openbare ruimte bij de containers kunnen bewoners melden bij Omrin. Het is belangrijk om zoveel mogelijk meldingen vast te leggen: om overlast aan te pakken moet er een dossier opgebouwd worden.

Fysieke maatregelen
Vanuit de petitie die de bewoners ingediend hebben heeft het Wijkbedrijf een aantal fysieke maatregelen opgeschreven om de veiligheid te verbeteren. Deze maatregelen worden momenteel door het Wijkbedrijf begroot en moeten nog met WoonFriesland besproken worden. Onderstaande maatregelen zijn genoemd:
– De hoofdentree vervangen door een automatische schuifdeur
– Nieuwe magneetsloten op vluchtdeuren bij de trappenhuizen
– Automatische deur tussen de lifthal en de galerijen
– Cameratoezicht in de centrale entree, in de liften en bij de vuilcontainers
– Een uniek slot op de meterkastdeuren
– Reflecterende streep op onderste en bovenste traptreden

Wilt u ook meewerken aan veiligheid? Neem dan contact met ons op.